Header Image - Cannyon is a clean WordPress theme

Monthly Archives

2 Articles

Instalacija NGINX iz oficijalnog repozitorijuma + instalacija ngnx_pagespeed modula

Instalacija NGINX iz oficijalnog repozitorijuma

Import ključeva i instalacija repozitorijuma

rpm –import https://nginx.org/keys/nginx_signing.key
yum -y install http://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm

Dodeljivanje prioriteta paketima iz NGINX repozitorijuma nad paketima iz EPEL repozitorijumom, vezano za NGINX instalaciju

yum -y install yum-plugin-priorities
echo ‘priority=1’ >> /etc/yum.repos.d/nginx.repo

Instalacija, startovanje i enable servisa

yum -y install nginx
systemctl start nginx
systemctl enable nginx

Instalacija PAGESPEED modula u NGINX

Dodavanje PAGESPEED repozitorijuma

yum install https://extras.getpagespeed.com/release-el7-latest.rpm

Instalacija modula

yum install nginx-module-nps

Enable modula u NGINX

Ubaciti u /etc/nginx/nginx.conf u main block:
load_module modules/ngx_pagespeed.so;

Podešavanje storage za keširane fajlove

Ubaciti u /etc/nginx/nginx.conf u http block:
pagespeed FileCachePath /var/ngx_pagespeed_cache;

Enable modula unutar samog sajta

Ubaciti u /etc/nginx/nginx.conf u http i/ili server block:

pagespeed on;

Tipične direktive u okviru konfiguracije:

location ~ “\.pagespeed\.([a-z]\.)?[a-z]{2}\.[^.]{10}\.[^.]+” { add_header “” “”; }
location ~ “^/ngx_pagespeed_static/” { }
location ~ “^/ngx_pagespeed_beacon$” { }
location /ngx_pagespeed_statistics { allow 127.0.0.1; deny all; }
location /ngx_pagespeed_message { allow 127.0.0.1; deny all; }
location /pagespeed_console { allow 127.0.0.1; deny all; }

Microsoft Lumia 640 tweak PageFile

WPInternals: Tweakovanje Microsoft Lumia 640

1) Skinuti WP Internals sa https://www.wpinternals.net/index.php/downloads
2) Povezati telefon sa PC.
3) Run-ovati wpinternals.exe kao Administrator.
4) U glavnom meniju sa leve strane otići u sekciju “Downloads“, WPInernals bi trebao da je sam prepoznao paranetre mobilnog telefona, polja “Producttype“, “Productcode” i “Operatorcode“, otići na “Search” koji traži na Internetu .ffu flash ROM-ove i emergency-files programe za otkriveni model telefona.
5) Kliknuti na “Download All” da bi WPInernals skinuo sve neophodne fajlove (za ovo je potrebno ~4GB slobodnog prostora na hard disku PC-a u zavisnosti od modela telefona), default lokacija na PC-u je “C:\ProgramData\WPInternals\Repository” (lokaciju na file sistemu PC-a je moguće menjati u zavisnosti od raspoloživog prostora na hard disku).
6) U glavnom meniju sa leve strane kliknuti na “Unlock bootloader“, program će tražiti da se telefon bootuje u “Flash Mode“, otići na OK, treba biti strpljiv i do kraja pratiti korake wizard-a programa na ekranu.
Bitno: Telefon će se u ovom procesu paliti i gasiti simultano, ovo je normalno ponašanje i treba pustiti proces da se završi!!
7) Kada je otključan bootloader, u glavnom meniju sa leve strane kliknuti na “Manual Mode” meni i odabrati opciju “Switch to Mass-Storage-mode“, treba biti strpjiv i sačekati da se telefon bootuje u “Mass-Storage-mode“.
8) Sada je moguće pristupiti root sistemskoj particiji telefona preko drive letter-a kojeg joj je Windows dodelio, ukoliko nije dodeljen drive letter pratiti wizard programa.
9) Nakon toga je na PC potrebno pokrenuti “Regedit” kao Administrator, pozicionirati se jednim klikom na (HKEY_LOCAL_MACHINE), otići na “File-Load Hive“, pozicionirati se na Windows Phone particiju i selektovati “Windows-System32-Config-System“, nazvaćemo ovaj hive “temp“.
10) U Regedit-u kliknuti 2 puta na “HKEY_LOCAL_MACHINE” i pozicionirati se na gore kreirani “temp” hive.
11) Unutar “temp” hive-a potrebno je da se pozicioniramo se na “ControlSet001-Control-Session Manager-Memory Management-Paging Files“, kliknuti dva puta na Paging Files ključ i editovati default NUMERIČKE vrednosti sa “256 256” na “1024 1024”.
12) Nakon ovoga je potrebno unload-ovati “temp” hive na PC, pozicioniranjem na njega jednim klikom i “File-Unload Hive“, gasimo “Regedit“.
13) Nakon toga na telefonu je potrebno pritisnuti power dugme 10 sekundi, da bi se izvršio “soft reboot” telefona, nakon toga je moguće telefon diskonektovati sa PC.
14) Kada se telefon boot-ovao, proveriti na telefonu da li je “PageFile” podešen na novu vrednost od 1024MB, opcija “Storage-This Device-System and reserved“.

DODATAK:

1) Moguće da nakon ovih izmena neke aplikacije neće raditi, pogotovo WhatsApp kao što je to slučaj bio sa Lumia 640 modelom.
2) U tom slučaju je potrebno restore-ovati stari ROM i bootloader, “Restore bootloader” u glavnom levom meniju.
3) I uvom koraku je potrebno biti strpljiv i pratiti  korake wizarda programa.